KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
KategorieReklama:

 

Uvedené ceny zboží v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH.

Nejnižší možná objednávka zboží je za 290kč včetně DPH,nižší objednávky budou z důvodů rentability vyřazeny ze systému.

Poštovné:

Česká Pošta dobírka: 169,-*

Česká Pošta (při platbě na účet):110,-*

č.účtu:  670100-2203606335/6210

*=Při vyšší váze, nebo nestandartních rozměrech zásilky může být poštovné vyšší, o tom bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky, pokud zákazník nebude souhlasit s cenou poštovného, je možné objednávku stornovat.

 

I. Úvodní ustanovení

 

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ARMY-MOTO-SHOP.cz

 

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží internetového obchodu wwww.ARMY-MOTO-SHOP.cz (dále jen prodávající). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

 

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka Zboží prodávané, pokud se nejedná o zboží nově vyrobené, je zbožím dlouhodobě skladovaným, což kupující bere na vědomí. Toto zboží může mít tyto nedostatky: nepevnost, poškození celistvosti, vady způsobené skladováním, opotřebení jednotlivých částí, odlišná barevnost, nesprávná konzistence, prošlé doby min. trvanlivosti, neúplnost souboru zboží apod., což kupující akceptuje. Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které kupujícího upozornil.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je naplněna, respektive uzavřena v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů  registračním formulářem a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.

 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, či v e-mailu nebo telefonicky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.

 

Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, s daty je zacházeno v souladu se zákonem na ochranu osobních dat č.101/2000 Sb.

Zároveň jsem si vědom toho, že odpovídám prodávajícímu za případnou škodu, která by mu vznikla v souvislosti s realizací mojí objednávky, pokud bych v ní uvedl nepravdivé údaje.

 

III. Platební podmínky a expediční lhůty

 

Veškeré zboží, které je na skladě, je expedováno druhý až sedmý pracovní den po obdržení objednávky, v případě osobního odběru je domluva individuální.

Pokud potřebujete zboží akutně(například odeslat ještě v den objednávky), volejte na tel: 737448222

 

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky.

 

Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem nebo je nutné jeho objednání od výrobce, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky.

 

Uvedené ceny zboží v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH.

Poštovné:

Česká Pošta dobírka: 169,-

Česká Pošta (při platbě na účet):110,-

 

IV. Nedoručené zásilky

 

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.

 

Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky poštovné jako při prvním odeslání.

 

Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem.

 

Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. V tomto případě bude další nákup zákazníka v eshopu možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.

 

V. Reklamace

 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny ARMY-MOTO-SHOP a právním řádem platným v České republice.

 

Reklamační řád internetové prodejny je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou na stránkách ESHOPU, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

 

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

27208 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!